ORIENTACYJNE CENY BADAŃ I INSPEKCJI

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości obiektu, stopnia złożoności przeprowadzanych badań oraz od ewentualnej konieczności sporządzenia raportu i analizy obrazów termowizyjnych. Poniżej zamieszczamy orientacyjne ceny netto.

 

BADANIA TERMOWIZYJNE MIESZKAŃ, DOMÓW, OBIEKTÓW:

Rodzaje proponowanych inspekcji termowizyjnych w zależności od zakresu prac:

 • Inspekcja bez raportu: wskazanie miejsc o zaniżonej izolacyjności termicznej;
 • Inspekcja z raportem podstawowym: dostarczenie po inspekcji raportu na płytce CD wraz z zdjęciami termowizyjnymi, bez analizy, wniosków, uwag;
 • Inspekcja z raportem typowym: dostarczenie po inspekcji wydrukowanego raportu z opracowanymi zdjęciami termowizyjnymi, z analizą, wnioskami, uwagami;
 • Badanie termowizyjne rozszerzone, zakres jak dla typowej inspekcji plus dodatkowo:
  • pomiar wilgotności zawilgoconych ścian, sufitów;
  • około 24 godzinna rejestracja wartości cieplno-wilgotnościowych lokalu (1 punkt dla mieszkania, 2 punkty dla domu);
  • obliczenie energochłonności mieszkania / domu dla podanego zużycia energii;
  • szacunkowe obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla kilku wybranych, krytycznych fragmentów ścian zewnętrznych.

 

BADANIA TERMOWIZYJNE MIESZKAŃ, DOMÓW, OBIEKTÓW:
 Inspekcja bez raportu 150 zł za pierwszą godzinę, 100 zł za każdą następną
Raport podstawowy: mieszkanie od 300 zł;  dom - od 400 zł
Raport typowy: mieszkanie od 400 zł;  dom - od 500 zł
Badanie rozszerzone mieszkanie od 500 zł;  dom - od 700 zł
BADANIA SZCZELNOŚCI POWIETRZNEJ MIESZKAŃ, DOMÓW, OBIEKTÓW:
Raport typowy: mieszkanie od 400 zł; dom - od 700 zł

LOKALIZACJE PRZECIEKÓW:

Przy użyciu (w zależności od potrzeby i możliwości) trzech metod: termowizyjnej, akustycznej, wilgotnościowej:

Mieszkania od 400 zł
Domy jednorodzinne od 500 zł
Budynki, dachy itd. cena do uzgodnienia

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH:

Orientacyjna cena dla jednego punktu, w zależności od jego wielkości,

np. małe obiekty, punkty: od 20 zł
skrzynka bezpiecznikowa, szafa rozdzielcza: od 80 zł
BADANIA TERMOWIZYJNE ZWIERZĄT (WETERYNARYJNE):
Orientacyjna cena wykonania kilku termogramów, ich opracowania i przesłania raportu od 200 zł
Inspekcje przeprowadzane poza Szczecinem: koszt dojazdu: 1,20 zł / km

* Do wszystkich cen doliczamy podatek VAT, wystawiamy faktury VAT.

 

GWARANTUJEMY WYKONANIE OBIEKTYWNYCH I PROFESJONALNYCH BADAŃ

Kwalifikacje do wykonywania badań potwierdzone uznawanymi na całym świecie certyfikatami szwedzkiego instytutu szkolącego w zakresie termowizji: Infrared Training Center, Specjalista Termografii Poziom 1 (certyfikat Nr 2010PL21N003), oraz badania szczelności powietrznej Poziom 1, 2 & 3, Świadectwo klasyfikacyjne SEP, E-2 (wentylacja, chłodnictwo)