Gamma-Tech oferuje badania, których zadaniem jest lokalizacja przecieków wody w instalacjach centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, dachów, tarasów itd.

Nieznajomość problematycznego miejsca prowadzi do kosztownego, pracochłonnego i kłopotliwego wykrywania kolejnych podejrzanych miejsc na podstawie przeczucia. Kosztowne jest także przywracanie zniszczonego w ten sposób obiektu do stanu pierwotnego.

Naszą szansą na wysoką skuteczność i dokładność lokalizacji jest równoczesne zastosowanie czterech sprawdzonych metod, wykorzystujących różne skutki fizyczne i objawy przecieku:

  1. Metoda termiczna: kamera termowizyjna – „widzi” zmienioną temperaturę w miejscu niedrożności;
  2. Metoda akustyczna: specjalistyczne elektroniczne urządzenie nasłuchowe, geofon – „słyszy” powstający szum wody.
  3. Penetracyjny miernik wilgotności materiałów budowlanych – wykrywa i potwierdza wzrost wilgotności w miejscu przecieku.
  4. Wodoszczelna kamera inspekcyjna o zasięgu do 5 metrów – wprowadzona do ciasnych miejsc lub rurociągów, pomaga zobaczyć i ustalić miejsca niedrożności lub uszkodzeń.

NIE ZGADUJ, ZLOKALIZUJ MIEJSCE PRZECIEKU!

Widoczna obniżona temperatura sufitu w miejscu o podwyższonej wilgotności

Widoczna obniżona temperatura sufitu w miejscu o podwyższonej wilgotności

Wykrywanie wycieków wody w domu przy pomocy tych metod, umożliwia także kontrolowanie, lokalizowanie i diagnozowanie przyczyn zawilgocenia murów, dachów, tarasów, balkonów itd.

Analiza termogramów wskazuje na typowe efekty obecności wody pod pokryciem dachu (papą).

Pomimo używania profesjonalnego sprzętu, analizującego różne objawy nieszczelności (temperatura, dźwięk, stopień zawilgocenia), nie można zagwarantować 100% dokładności lokalizacji miejsca niedrożności. Skuteczność i dokładność wykrywania zależy od szeregu czynników: dostępności do całej trasy przebiegu rur, wielkości przecieku, głębokości ułożenia pod posadzką czy też w ziemi, zaizolowania termicznego rur lub ułożenia ich pod plastikową folią lub styropianem. Także ewentualna możliwość użycia wszystkich czterech metod diagnostycznych zależy od szeregu czynników środowiskowych i natury nieszczelności.

W oparciu o wykonane pomiary oraz wcześniejsze analizy i doświadczenia, wyprowadzane są w dobrej wierze wnioski. Na podstawie doświadczenia oceniam, że moja skuteczność lokalizacji jest trafna w 70 – 80%. Zlecając wykrywanie przecieków wody, należy zdawać sobie sprawę z niezależnych i obiektywnych ograniczeń jego dokładności.

SKONTROLUJ JAKOŚĆ WYKONANIA PRAC