Gamma-Tech oferuje badania prowadzące do lokalizacji miejsc przecieków w instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, dachów, tarasów itd.

Nieznajomość miejsca wycieku prowadzi do kosztownego, pracochłonnego i kłopotliwego odkrywania kolejnych podejrzanych miejsc na podstawie przeczucia. Kosztowne jest także przywracanie zniszczonego w ten sposób lokalu do stanu pierwotnego.

Naszą szansą na wysoką skuteczność i dokładność lokalizacji jest równoczesne zastosowanie czterech sprawdzonych metod, wykorzystujących różne skutki fizyczne i objawy przecieku:

  1. Metoda termiczna: kamera termowizyjna – „widzi” zmienioną temperaturę w miejscu wycieku;
  2. Metoda akustyczna: specjalistyczne elektroniczne urządzenie nasłuchowe, geofon – „słyszy” powstający w miejscu przecieku szum wody.
  3. Penetracyjny miernik wilgotności materiałów budowlanych – potwierdza wzrost wilgotności w miejscu przecieku.
  4. Wodoszczelna kamera inspekcyjna o zasięgu do 5 metrów – wprowadzona do ciasnych miejsc lub rurociągów, pomaga zobaczyć i ustalić miejsca przecieków, niedrożności lub uszkodzeń.

NIE ZGADUJ, ZLOKALIZUJ MIEJSCE PRZECIEKU!

Widoczna obniżona temperatura sufitu w miejscu zacieku

Widoczna obniżona temperatura sufitu w miejscu zacieku

Wykorzystując te metody można także kontrolować, lokalizować i diagnozować przyczyny zawilgocenia murów, dachów, tarasów, balkonów itd.

Analiza termogramów wskazuje na typowe efekty obecności wody pod pokryciem dachu (papą).

Pomimo używania profesjonalnego sprzętu, analizującego różne objawy nieszczelności (temperatura, dźwięk, stopień zawilgocenia), nie można zagwarantować 100% dokładności lokalizacji miejsca przecieku. Skuteczność i dokładność zależy od szeregu czynników: dostępności do całej trasy przebiegu rur, wielkości przecieku, głębokości ułożenia pod posadzką czy też w ziemi, zaizolowania termicznego rur lub ułożenia ich pod plastikową folią lub styropianem. Także ewentualna możliwość użycia wszystkich czterech metod diagnostycznych zależy od szeregu czynników lokalnych i natury nieszczelności.

W oparciu o wykonane pomiary oraz wcześniejsze analizy i doświadczenia, wyprowadzane są w dobrej wierze wnioski o miejscu przecieku. Na podstawie doświadczenia oceniam, że moja skuteczność lokalizacji jest trafna w 70 – 80%. Zlecając takie badanie, należy zdawać sobie sprawę z niezależnych i obiektywnych ograniczeń jego dokładności.

SKONTROLUJ JAKOŚĆ WYKONANIA PRAC