Wysokie i wciąż rosnące ceny energii stanowią coraz większą część wydatków związanych z eksploatacją mieszkań, domów i obiektów. Wszyscy staramy się ograniczać koszty ogrzewania pomieszczeń, jednak nie za cenę pogorszenia komfortu cieplnego.

Średnia temperatura ściany budynku po lewej stronie wynosi 12,9oC, a po prawej 7,6oC. Wyższa o ponad 5oC temperatura ściany świadczy  o dużych stratach energii z nieocieplonego domu – ciepło z mieszkania przenika przez niską izolacyjność termiczną ściany zewnętrznej. Koszt ogrzewania takiego domu jest zdecydowanie wyższy niż domu ocieplonego.

 

Jest zadziwiające, dlaczego inwestor zlecający budowę domu (lub kupujący dom, mieszkanie), inwestujący setki tysięcy złotych, tak rzadko sprawdza poprawności wykonanych robót, wierzy na słowo, że wszystko zostało zrobione prawidłowo. Sądzę, że jest to spowodowane brakiem informacji i wiedzy o możliwościach współczesnej techniki. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć „gołym okiem” wielu usterek. Także inspektor nadzoru może nie zauważyć (choć powinien…) pewnych mankamentów. A przecież powinniśmy być pewni, że nasz wymarzony dom czy też mieszkanie, spełnia nasze oczekiwania i normy techniczne.

KONIECZNIE SPRAWDŹ DOM / MIESZKANIE PRZED KUPNEM - TO NA PEWNO SIĘ OPŁACA!

W miejscu przedmuchów zimnego powietrza spadki temperatur będą powodować wykraplanie wilgoci z powietrza atmosferycznego (przy spadku poniżej temperatury punktu rosy). Na termogramach widoczne są błędy ocieplenia i osadzenia okna połaciowego. Widoczne bloczki z których zbudowano ścianę – świadczy to o niskiej izolacyjności termicznej tej ściany. Pobliskie gorące grzejniki CO o temperaturze 60. C nie są wstanie ogrzać pomieszczeń.

Niestety, często dopiero po pierwszych mrozach, po pierwszym sezonie grzewczym, widząc wysokie rachunki za ogrzewanie, zastanawiamy się nad przyczynami. Czy nie byłoby lepiej sprawdzić jakość wykonanych prac budowlanych przed zapłaceniem rachunku deweloperowi? Przed wprowadzeniem się do nowo wybudowanego mieszkania, a także przed zakupem na rynku wtórnym? Z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia, najlepszym okresem do wykonania badań jest czas po zamknięciu budynku, ale przed wykonaniem instalacji wewnętrznych, położeniem glazury i armatury w łazience. Wiadomo, że ewentualne naprawy po zamieszkaniu, pomalowaniu ścian i ustawieniu mebli są zdecydowanie trudniejsze i kosztowniejsze, o ile w ogóle możliwe.

KORZYSTAJ Z PRAWA GWARANCJI I RĘKOJMI - PROFESJONALNE BADANIE BĘDZIE POMOCNE

Braki / nieciągłości izolacji termicznej, przedmuchy zimnego powietrza. W narożu spadek temperatury do 3,4 oC będzie powodował wykraplanie wilgoci z powietrza atmosferycznego (spadek poniżej temperatury punktu rosy).

Wykroplenia wilgoci powodują degradację materiałów budowlanych i prowadzą do rozwoju grzyba budowlanego.

Instalowane są coraz częściej nowe, ekonomiczne metody ogrzewania domów i mieszkań (pompy ciepła, systemy solarne, rekuperatory). Przed instalacją tych systemów powinny być wykonane badania potwierdzające, że rzeczywiste straty cieplne są zgodne z wartościami projektowymi i na odpowiednio niskim poziomie. Pozwala to uniknąć wielu ewentualnych kłopotów – np zarzutów od inwestora, że „tak dużo zapłaciłem, a ten system nie działa”.

W warunkach sztucznie wytworzonego podciśnienia (podczas badania szczelności powietrznej) widać normalnie niezauważalne problemy (po lewej: Różnica ciśnień 0Pa, po prawej: Różnica ciśnień -30Pa, podciśnienie)

Poprzez badania i pomiary możemy skontrolować poprawność parametrów mających kluczowe znaczenie dla oceny jakości budynku pod względem efektywności energetycznej:

  • Badanie kamerą termowizyjną sprawdza izolacyjność termiczną ścian, dachu, stropu i jej ewentualne braki. Przy zachowaniu pewnych warunków można ilościowo określić współczynnik przenikania ciepła i porównać z obowiązującymi normami;
  • Badanie szczelności powietrznej obudowy budynku, tzw. „Blower Door Test” (Testowy Wentylator Drzwiowy), specjalistyczne urządzenie weryfikujące czy działanie wentylacji jest zgodne z obowiązującymi normami oraz mierzące niekontrolowane ubytki powietrza (wyliczenie krotności wymian powietrza) i pokazującego miejsca wymagające poprawy.

W miejscach występowania tzw. mostków termicznych oraz w miejscach przedmuchu zimnego powietrza spadki temperatur mogą być tak duże, że będzie tam następowało wykroplenie wilgoci z powietrza atmosferycznego (po spadku do temperatury punktu rosy). Zawilgocenie ścian wcześniej czy później doprowadzi do rozwoju pleśni, grzyba budowlanego. Grzyby pleśniowe wydzielają różne toksyny, mikrobiologiczne lotne związki organiczne oraz zarodniki, które uznawane są za najgroźniejsze alergeny oraz czynniki chorobotwórcze. Raz zapoczątkowany proces wykraplania wilgoci nie zatrzyma się sam: pogarsza on izolacyjność termiczną materiałów budowlanych powodując ich dewastację, coraz większe straty i problemy.

Wymóg posiadania charakterystyki energetycznej budynków i mieszkań zdecydowanie poprawił sytuację petenta jakim niestety często jest przyszły właściciel i użytkownik mieszkania. Świadectwo energetyczne jest jednak wyliczeniem teoretycznym, zakładającym poprawność wykonania wszystkich prac budowlanych i zachowania odpowiedniej technologii, co niestety często nie odpowiada prawdzie.

Termogram zewnętrzny okna: warunkach naddciśnienia widać normalnie niezauważalne problemy (po lewej: Różnica ciśnień 0Pa, po prawej: Różnica ciśnień +40Pa)

Polskie i europejskie normy precyzują wymagania jakie mają spełniać budynki. Powinniśmy wymagać od projektantów, a szczególnie od wykonawców, ich przestrzegania. Mając oręż w postaci raportów z wynikami pomiarów uzyskujemy nieodparte argumenty do dochodzenia swoich praw: poprawienia usterek, lub też obniżenia ceny. A chyba najważniejsza jest świadomość, że nasze rodziny mieszkać będą w zdrowych pomieszczeniach: bez wilgoci, pleśni, zimnych podłóg i przeciągów, w warunkach zapewniających możliwie najwyższą sprawności systemów ogrzewania i wentylacji. Badania termowizyjne oraz szczelności powietrznej budynków są obowiązkowe w wielu krajach europejskich, a w Polsce zalecane.

Koszty badania termowizyjnego i powietrznej szczelności obudowy budynku stanowią jedynie ułamek procenta wydatków
związanych z budową czy też kupnem mieszkania, domu.
Korzyści wynikające z wykrycia niedomogów oraz możliwość ich eliminacji są nieporównanie większe.

Najbardziej polecaną formą badań efektywności energetycznej domu, kontrolującą jednocześnie jakość wykonania prac budowlanych, jest wykonanie badania termowizyjnego równocześnie z badaniem szczelności powietrznej budynku – uzyskujemy dzięki temu bardzo kompleksowy obraz ewentualnych niedomogów, powodujących wzrost kosztów eksploatacji oraz stanowiących zagrożenie degradacji materiałów budowlanych.

Wykonane badania i sporządzone raporty będą stanowić podstawę dochodzenia swoich praw: żądania usunięcia usterek od dewelopera czy też firmy remontującej, ocieplającej dom / mieszkanie, lub też obniżenie ceny.