Zwiększająca się ilość wyposażenia na statkach, ograniczony czas, zredukowane załogi i, w pewnych wypadkach, jej zaniedbania zwiększją ryzyko wystąpienia awarii i niebezpiecznej sytuacji. Aby zredukować te niebezpieczne sytuacje oraz związane z nimi koszty, zarządzający powinni mieć informację o zagrożeniach, najlepiej z pewnym wyprzedzeniem.

Wcześniejsze znalezienie problemów pomoże zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia usterek oraz uczyni statek bezpieczniejszym miejscem pracy

Wzrost temperatury urządzeń często jest pierwszym zwiastunem niesprawności. Może on, nawet z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, sygnalizować zbliżanie się krytycznej sytuacji. Problem może być znaleziony i niesprawność usunięta jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć ten niebezpieczny wzrost temperatury.

Termografia podczerwona (infrared, IR) jest zaawansowaną technicznie metodą szybkiego, bezkontaktowego, nie destrukcyjnego badania, które używając kamery termowizyjnej wykrywa, wyświetla i zapisuje termiczny obraz i rozkład temperatury na powierzchni danego obiektu. Urządzenia są skanowane podczas pracy pod obciążeniem. Prawidłowo przeprowadzona termograficzna inspekcja jest bezpieczna i bardzo wiarygodna.

Gamma-Tech oferuje termograficzną inspekcje systemów statkowych.

Termografia jest szeroko stosowana w celu przewidywawczej i zapobiegawczej obsługi, oceny kondycji, zapewnienia jakości i technicznej analizy urządzeń elektrycznych, mechanicznych i systemów konstrukcyjnych. Zwiększa ona drastycznie efektywność poszukiwań usterek i oferuje całkowicie nowy poziom diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Termowizyjny przegląd mechanizmów statkowych trwa na ogół około 2 – 3 dni. W tym czasie są skanowane urządzenia i przygotowany jest wstępny raport; raport końcowy dostarczany jest nieco później (maksymalnie w terminie 10 dni). Spodziewamy się, że załoga statku będzie otwierać i udostępniać wszystkie podlegające inspekcji panele, tablice, rozdzielnie itd.

Przed skanowaniem sprawdzane urządzenia muszą być w ruchu pod obciążeniem przez minimum 60 minut.

Kooperacja załogi jest niezbędnym warunkiem krótkiej i efektywnej inspekcji.

Na ogół znalezione usterki są reperowane przez załogę statku, gdy IR technik zakończy swą pracę i opuści statek. Jednak dla uzyskania najlepszych rezultatów weryfikacja prawidłowej naprawy powinna być dokonana przy użyciu kamery termograficznej. Proponujemy dwa rozwiązania:

  1.  Przeprowadzenie krótkiej kontrolnej inspekcji gdy usterki są usunięte.
  2.  Technik z Gamma-Tech zostaje na statku dłużej pomagając załodze w naprawach.