Wszystkie objekty emitują energię podczerwoną. Termowizyjna kamera mierzy tą wypromieniowaną z obiektu energię i pokazuje rozkład temperatur na obiekcie.

Termografia jest szeroko stosowana w przemyśle w celu przewidującej obsługi, oceny kondycji, zapewnienia jakości i technicznej analizy urządzeń elektrycznych, mechanicznych i systemów konstrukcyjnych. Zwiększa ona drastycznie efektywność poszukiwań usterek i oferuje całkowicie nowy poziom diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Przegrzany bezpiecznik: poluzowana, utleniona dolna stopa bezpiecznik lub nierówne obciążenie obwodu trójfazowego (od lewej: Obraz widzialny, Obraz termiczny, Obraz - w - Obrazie)

 Obraz termiczny pozwala zobaczyć niewidzialne promieniowanie termiczne, które wskazuje zbliżające się uszkodzenie zanim sytuacja stanie się krytyczna

Zarówno urządzenia elektryczne jak i mechaniczne silniki, pompy, izolacje termiczne i wiele innych mechanizmów i procesów może być badanych przy użyciu kamery termowizyjnej. Inspekcje te są także nieocenione przy kontroli systemów chłodniczych i wentylacyjnych.

Poluzowane połączenia, skorodowane elementy, nierównomierne obciążenia, przeciążone obwody, utlenione styki i inne potencjalnie niebezpieczne usterki powodują wzrost temperatury. Wysoka temperatura spowodowana wzrostem oporności lub zwiększeniem prądu jest wstępnym sygnałem zbliżającej się awarii w systemach elektrycznych. Poluzowanie połączeń jest normalnym problemem w trakcie eksploatacji (zwłaszcza styczników, włączników). Naturalnym procesem jest też utlenianie się połączeń oraz wzrost oporności, a w efekcie wzrost temperatury.

GWARANTUJEMY WYKONANIE OBIEKTYWNYCH I PROFESJONALNYCH BADAŃ

Podobnie, wadliwie działające urządzenia mechaniczne generują nadmierną energię termiczną. Tarcie, uszkodzone łożyska, niewspółosiowość, nieprawidłowe napięcie pasów napędowych skutkują wzrostem temperatury.

Pompa hydrauliczna, przegrzany wał: prawdopodobnie uszkodzony pierścień uszczelniający (O-ring seal) lub łożysko (od lewej: Obraz widzialny, Obraz termiczny, Obraz - w - Obrazie)

ZNAJDŹ PROBLEMY ZANIM STANĄ SIĘ ONE POWAŻNE, KOSZTOWNE I NIEBEZPIECZNE!

W dzisiejszych czasach użycie kamery termograficznej w celu zapobiegawczej obsługi jest najlepszym rozwiązaniem. Prawidłowo przeprowadzona IR inspekcja jest bezpieczna i bardzo wiarygodna. Drastycznie zwiększa efektywność poszukiwań usterek. Raport pokazuje dokładnie problem, pozwalając na efektywną naprawę tylko niesprawnych elementów