Prawidłowa wentylacja ma kluczowe znaczenie dla właściwego klimatu pomieszczeń. Zbyt intensywna zwiększa straty energii i zmniejsza wilgotność względną powietrza. Z kolei zbyt mała, powoduje niekorzystny klimat, a zwiększając wilgotność względną, może prowadzić do rozwoju pleśni i grzyba budowlanego.

Wymogi norm określają, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia oraz rodzaju wentylacji (grawitacyjna – mechaniczna), ilości minimalnego i maksymalnego napływu powietrza.

Zgodnie z polską normą PN-83/B-03430/Az3:2000, minimalna ilość powietrza wymienianego w domu wynika z zsumowania strumieni powietrza, które musi być usuwane z pomieszczeń. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:

  •     kuchnia z kuchenką gazową - 70 m³/h;
  •     kuchnia z kuchenką elektryczną - 50 m³/h;
  •     łazienka - 50 m³h;
  •     toaleta - 30 m³/h;
  •     pokój mieszkalny - 30 m³/h;
  •     pomieszczenie pomocnicze (bez okna) - 15 m³/h;
  •     pralnia domowa powinna mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą minimum dwukrotnej wymianie powietrza na godzinę;
  •     pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą 1 wymianie powietrza na godzinę.

Kontrola poprawności wentylacji oraz zlokalizowanie miejsc nieszczelności powietrznej bez użycia wentylatora testowego jest praktycznie niemożliwe.


Test szczelności powietrznej wykonywany jest zgodnie z polską normą PN-EN 13829, pod nazwą „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. Podczas przeprowadzania testu, za pomocą wentylatora umieszczanego w miejscu drzwi zewnętrznych, wytwarzane jest w lokalu podciśnienie. Powoduje to przedostawanie się do wnętrza budynku, poprzez wszystkie nieszczelności, powietrza. Dzięki utrzymywaniu stałego, zaprogramowanego ciśnienia, specjalistyczne oprogramowanie wylicza ilość infiltrowanego powietrza. Pozwala to na wyznaczenie współczynnika n50, czyli ilości wymian powietrza przy różnicy ciśnień wewnętrznego i zewnętrznego w wysokości 50Pa, w czasie 1 godziny